Skip to main content

Σχεδίαση μαθησιακών περιβ/ντων για τη δημόσια υγεία με ψηφιακή τεχνολογία


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές για τον τρέχοντα κύκλο μαθημάτων έχουν ολοκληρωθεί.


Ο επόμενος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.


Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα (δωρεάν), θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails σχετικά με την διεξαγωγή των νέων κύκλων και σεμιναρίων.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν.

Η λήψη Πιστοποιητικού επιμόρφωσης, η οποία γίνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, είναι επίσης δωρεάν.


Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αφορά στην εκπαίδευση σε πεδία STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σχετικά με θέματα δημόσιας υγείας μέσω διδακτικών μεθόδων που βασίζονται σε γνωστικές και κοινωνιογνωστικές θεωρίες μάθησης με την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εντρυφήσουν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα διδακτικής και διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών, μαθητοκεντρικής μάθησης με διερεύνηση και ανάπτυξη project, να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού του ευρωπαϊκού αποθετηρίου ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων Photodentro PAFSE και μαθησιακών αντικειμένων και της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me, να εφαρμόσουν τις μεθόδους και το εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων σε θέματα που αναφέρονται σε επιδημίες και πανδημίες, μέτρα πρόληψης και προστασίας, επιστημονικό εγγραμματισμό και παραπληροφόρηση, δημόσια υγεία.

Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση του υλικού και της εμπειρίας που αποκτήθηκε από το ευρωπαϊκό έργο HORIZON 2020 «Partnerships for Science Education – PAFSE» στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων στην τάξη σε ένα πλαίσιο ανοικτών σχολείων. Οι μαθητές γίνονται ερευνητές, επιστήμονες, πραγματεύονται θέματα δημόσιας υγείας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, γονείς, και άλλους κοινωνικούς εταίρους.

Τα σενάρια που πραγματεύεται το μάθημα είναι «H μαθηματική μοντελοποίηση των επιδημιών και η σημασία των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων», «Κοινωνικές διαστάσεις της υγείας κατά τη διάρκεια μιας επιδημικής ή πανδημικής έξαρσης», Εκπαιδευτικό σενάριο «Γνωστικοί και κοινωνικοί παράγοντες για την υγεία στη διάρκεια μιας επιδημίας / πανδημίας για μαθητές με νοητική αναπηρία», «Λειτουργία των εμβολίων, διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και παραπληροφόρηση».


Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για να λάβετε μέρος στο μάθημα.


Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος. Διατίθεται από την αρχή του μαθήματος, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης.

Στο τέλος του μαθήματος θα βρείτε την τελική εργασία, στην οποία χρειάζεται η συμμετοχή σας για την επιτυχή ολοκλήρωσή του μαθήματος.


Επιστημονικά υπεύθυνος

Course Staff Image #1

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες μάθησης και ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα. Έχει δημοσιεύσει οκτώ βιβλία, 39 άρθρα σε διεθνή και 13 σε ελληνικά έγκριτα περιοδικά, 11 κεφάλαια μετά από κρίση σε διεθνείς συλλογικούς τόμους και ένα σε ελληνικό, 31 άρθρα σε διεθνή και περισσότερα από 100 σε ελληνικά πρακτικά συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου. Το επιστημονικό του έργο έχει διεθνή αναγνώριση με περισσότερες από 1800 αναφορές στο Google scholar και χιλιάδες αναφορές σε ελληνικό επίπεδο. Είναι μέλος της συντακτικής και κριτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, συν-εκδότης του διεθνούς έγκριτου επιστημονικού περιοδικού «Themes in e-Learning» και του ελληνικού «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση». Έχει επιβλέψει 26 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές.

Ενότητες μαθήματος


1η Διδακτική Ενότητα:Συμπράξεις για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

2η Διδακτική Ενότητα:Ομαδοσυνεργατικές διδακτικές τεχνικές και ψηφιακή τεχνολογία

3η Διδακτική Ενότητα:Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me: Παιδαγωγικές και σχεδιαστικές αρχές και τρέχουσα λειτουργικότητα / Φωτόδεντρο PAFSE

4η Διδακτική Ενότητα:Περιγραφική και επαγωγική στατιστική στο πλαίσιο του έργου PAFSE

5η Διδακτική Ενότητα:Προτάσεις για τη διδασκαλία της Βιολογίας

6η Διδακτική Ενότητα:Εκπαιδευτικά σενάρια PAFSE


Οδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με βάση το εγκεκριμένο από το φορέα υλοποίησης χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του/της σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Το μάθημα καλύπτει παιδαγωγικά, τεχνολογικά, οργανωτικά και πρακτικά θέματα για την προετοιμασία εκπαιδευτικών στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων σε θέματα δημόσιας υγείας με την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Παρουσιάζονται από εξειδικευμένους επιστήμονες – μέλη του έργου PAFSE και δημιουργούς του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.

Περιλαμβάνονται θέματα ομαδοσυνεργατικής μάθησης και αντίστοιχων τεχνικών τους, διδασκαλίας της Βιολογίας, παιδαγωγικής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Παρουσιάζονται οι τεχνολογικές πλατφόρμες και το περιεχόμενο τους το οποίο υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και καλές πρακτικές αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

Επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εργασίας του μαθήματος

 1. Course Number

  PAFSE
 2. Classes Start

  22 Απριλίου 2024
 3. Estimated Effort

  60 (2 ECTS)
 4. Cost of attendance

  Free