Κώδικας Τιμής

Κώδικας τιμής για τους χρήστες της πλατφόρμας CoursityΌλοι οι χρήστες της πλατφόρμας δεσμεύονται να τηρούν πιστά τους παρακάτω κανόνες (κώδικας δεοντολογίας):✔Θα κάνω εγγραφή μόνο για έναν λογαριασμό στο Coursity.

✔Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό μου στο Coursity.

✔Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμό μου και λοιπά προσωπικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Coursity.

✔Οι απαντήσεις μου στις σύντομες εργασίες (mini-projects), στα κουιζ και σε κάθε άλλου είδους εργασία η οποία υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης θα προέρχεται αποκλειστικά από δική μου προσωπική προσπάθεια και πνευματική εργασία (εκτός των εργασιών που σαφώς επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των συνεκπαιδευομένων).

✔Δεν θα δημοσιεύσω σε κανέναν και με κανένα τρόπο στις λύσεις των εργασιών που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο ενός μαθήματος πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

✔Δεν θα επιχειρήσω να βελτιώσω την επίδοσή μου με ανέντιμο τρόπο ή να προκαλέσω βλάβη στην επίδοση άλλων.

✔Δεν θα αναρτήσω στους χώρους συζήτησης (forums) περιεχόμενο το οποίο να:

  • δυσφημεί ή προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων ατόμων

  • παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής ή της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων

  • διαφημίζει εμπορικά προϊόντα

  • είναι ενσυνείδητα ανακριβές με σκοπό την παραπλάνηση άλλων

  • περιέχει ιούς παντός είδους, κατεστραμμένα αρχεία, κακόβουλο λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή ή τα αρχεία ενός άλλου