Skip to main content

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μέρος ΙΙ


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Enrollment is Closed

Δυνατότητα εγγραφής

Tο μάθημα αναμένεται να διεξαχθεί εκ νέου συντομα!

Εφόσον έχετε κάνει εγγραφή στη σελίδα coursity.gr θα λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικά mail με αναλυτικές πληροφορίες για τα σεμινάρια που θα ξεκινήσουν (ημερομηνίες εγγραφών, έναρξης μαθημάτων κ.ά.).

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα «Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Μέρος ΙI» αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος «Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Μέρος Ι» και αποσκοπεί στην εμβάθυνση για την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.) και της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση (ΑσΠ) σε περιπτώσεις μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) μέσα στην τυπική τάξη. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν: α) ποιοι είναι οι μαθητές με ΕΕΑ και πώς εντάσσονται στο πλαίσιο μια τυπικής σχολικής τάξης, β) ποιες διαστάσεις ορίζουν το κλίμα μέσα στη σχολική τάξη προκειμένου να αποτελέσει μια κοινότητα μάθησης με βάση της αρχές της Δ.Δ. και της ΑσΠ, γ) ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα διαγνωστικά κριτήρια με βάση το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM 5 των μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και με προβλήματα συμπεριφοράς, και δ) ποια προγράμματα μαθησιακών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων εφαρμόζονται για τους μαθητές που παρουσιάζουν αυτές τις δυσκολίες καθώς και ποιες είναι οι βασικές αρχές και τα στάδια εφαρμογής της ΔΔ και της ΑσΠ με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Προαπαιτούμενα

Προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος συστήνεται οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις σε πεδία που αφορούν την τυπική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες π.χ. μαθησιακές δυσκολίες.
Επίσης, προτείνεται από τις διδάσκουσες να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση του διαδικτυακού μαθήματος «Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Μέρος Ι»

Διδάσκουσες

Course Staff Image #1

Παναγιώτα Δημητροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η κα Παναγιώτα Δημητροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργάζεται ως διδάσκουσα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων ψυχολογίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΕΚΠΑ, ενώ από 2011-2015 εργαζόταν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης σε σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και στην εκπόνηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ζωή» για τη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (NASP, ISPA, και ΕΛΨΕ) και επίσημη εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Board of Prevention and Promotion της EFPA. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν στα ακαδημαϊκά συναισθήματα, στα κίνητρα και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στη μάθηση ή/και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, στην πρόληψη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Course Staff Image #1

Διαμάντω Φιλιππάτου

Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η κ. Διαμάντω Φιλιππάτου είναι διδάκτωρ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Victoria Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ της Αγγλίας, στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Μαθησιακές Δυσκολίες, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πλούσια διδακτική και κλινική εμπειρία στον τομέα της διάγνωσης και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών καθώς και στη συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση δυσκολιών μάθησης και προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο, την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και την εφαρμογή διδακτικών μεθόδων και διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος για μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στη γενική τάξη. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών και της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει συγγράψει αρκετές εργασίες, δημοσιευμένες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει κάνει αρκετές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Τέλος, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και κριτής σε αρκετά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Κατηγοριοποίηση

   • Υποενότητα 1: Μαθητές με ιδιαιτερότητες – Νομικό Πλαίσιο – Ενσωμάτωση

   • Υποενότητα 2: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Ετικετοποίηση – Ορολογία –Τομείς

   • Υποενότητα 3: Το μοντέλο της διπλής ιδιαιτερότητας

Εβδομάδα 2: Διαφοροποιημένη διδασκαλία και κλίμα της τάξης

   • Υποενότητα 1: Η σχολική τάξη ως κοινότητα

   • Υποενότητα 2: Κλίμα της τάξης και διαφοροποιημένη διδασκαλία

   • Υποενότητα 3: Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και διαφοροποιημένη μάθηση

Εβδομάδα 3: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

   • Υποενότητα 1: Ορισμός – Αίτια – Διαγνωστικά Κριτήρια ΔΕΠ-Υ

   • Υποενότητα 2: ΔΕΠ-Υ και επιδράσεις στο σχολείο και την εκπαίδευση

   • Υποενότητα 3: Παρεμβάσεις και μαθητές με ΔΕΠ-Υ

Εβδομάδα 4: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

   • Υποενότητα 1: Ορισμός – Διαγνωστικά Κριτήρια-Αίτια – Εντοπισμός της ΔΑΦ

   • Υποενότητα 2: ΔΑΦ και χαρακτηριστικά ανά ηλικιακές ομάδες

   • Υποενότητα 3: Παρεμβάσεις και μαθητές με ΔΑΦ

Εβδομάδα 5: Ανταπόκριση στην Παρέμβαση και Δυσκολίες στη Συμπεριφορά

   • Υποενότητα 1: Ορισμός – Διαγνωστικά Κριτήρια-Αίτια

   • Υποενότητα 2: Προβλήματα Συμπεριφοράς και Σχολική Κοινότητα

   • Υποενότητα 3: Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Προβλήματα Συμπεριφοράς

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε

•    απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων

•    απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας

•    επαγγελματίες στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικούς ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς κ.ο.κ)

•    όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση του μοντέλου της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην αποτελεσματική στήριξη μαθητών με ιδιαιτερότητες

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες:

✔    Κατανόηση του τρόπου κατηγοριοποίησης, της χρήσης κατάλληλης ορολογίας στις περιπτώσεις των μαθητών με ιδιαιτερότητες, του νομικού πλαισίου και των τρόπων ενσωμάτωσης σε μια τάξη τυπικής ανάπτυξης

✔   Εμβάθυνση στις διαστάσεις που συνθέτουν το κλίμα μιας αποτελεσματικής σχολικής τάξης που λειτουργεί ως κοινότητα για τους μαθητές της με έμφαση σε έννοιες όπως τα κίνητρα, η δέσμευση, οι κοινωνικές – συναισθηματικές δεξιότητες

✔    Γνώση των χαρακτηριστικών μαθητών με ποικίλες δυσκολίες, των διαγνωστικών τους κριτηρίων και τον εντοπισμό τους με βάση έγκυρες μεθόδους

✔    Κατανόηση των χαρακτηριστικών των μαθητών με δυσκολίες ανά ηλικιακές ομάδες και πώς τα χαρακτηριστικά αυτά επιδρούν στο σχολικό πλαίσιο σε γνωστικό επίπεδο

✔   Εκμάθηση των προγραμμάτων παρέμβασης για τους μαθητές με δυσκολίες και των τρόπων που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον με βάση τις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες τους

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Ο μέσος όρος της βαθμολογίας ανά ενότητα να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%.

✔    Ο τελικός μέσος όρος της βαθμολογίας του συνόλου των ενοτήτων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%.

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Ενημερωθείτε για το κόστος πιστοποίησης από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Course Number

  SpecEduc4
 2. Classes Start

  Αναμένεται
 3. Estimated Effort

  60 (5 ECVET)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €60