Skip to main content

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές για τον τρέχοντα κύκλο μαθημάτων έχουν ολοκληρωθεί.


Ο επόμενος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.


Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα (δωρεάν), θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails σχετικά με την διεξαγωγή των νέων κύκλων και σεμιναρίων.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 17 Ιουνίου 2024.


Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα σας εισάγει στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python. Η Python σήμερα είναι μια ισχυρή και δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα με βασικά χαρακτηριστικά την εκφραστικότητά της (ο προγραμματιστής «γράφει λίγα και εκφράζει πολλά») και ένα μεγάλο πλήθος βιβλιοθηκών που διευκολύνουν την αποδοτική ανάπτυξη κώδικα σε διάφορους τομείς εφαρμογών.

Το μάθημα ουσιαστικά σας μαθαίνει πώς λειτουργούν οι δομές και εντολές της Python και σας καθοδηγεί στο πώς να λύνετε απλά υπολογιστικά προβλήματα με τη χρήση της. Ξεκινά από τους βασικούς τύπους δεδομένων, την είσοδο πληροφορίας από το πληκτρολόγιο και την εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη, περνά στις δομές επανάληψης και ελέγχου, τη Λίστα και το Λεξικό που είναι οι σημαντικές δομές δεδομένων που έχει η Python, το γράψιμο και την οργάνωση των συναρτήσεων και κλείνει με τη διαχείριση αρχείων, την αποθήκευση σε αυτά των δεδομένων του προγράμματός σας και τον έλεγχο από εσάς των απρόσμενων σφαλμάτων που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος Python.

Όλα αυτά συνοδεύονται από χαρακτηριστικά παραδείγματα που περιλαμβάνουν από βασικούς αλγόριθμους και δομές δεδομένων (όπως ουρά και στοίβα) μέχρι και το πώς οργανώνονται γεωγραφικά δεδομένα σε δομή που συνδυάζει Λίστες και Λεξικά στην εφαρμογή Google maps.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν αυστηρά προαπαιτούμενα για να παρακολουθήσετε το μάθημα καθώς δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού. Φυσικά αν γνωρίζετε κάποια άλλη γλώσσα αυτό θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε γρηγορότερα. Κάποιες βασικές δεξιότητες σε ψηφιακό περιβάλλον (όπως π.χ. εγκατάσταση προγραμμάτων, άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων σε λειτουργικό Windows) είναι σημαντικές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Διδάσκων

Course Staff Image #1

Σταύρος Δημητριάδης

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Διδάσκων του μαθήματος είναι ο Σταύρος Δημητριάδης, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει την Python στους φοιτητές του Τμήματος καθώς και σε σεμινάρια που προσφέρει η δομή «Διά Βίου» του ΑΠΘ σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε ερευνητές και προγραμματιστές. Έχει επίσης διδάξει προχωρημένα θέματα επεξεργασίας δεδομένων με βιβλιοθήκες όπως η pandas και η Scipy σε διάφορα σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πχ. σε διδακτορικούς φοιτητές University of Valladolid, Spain). Έχει αναπτύξει ένα σχετικό ιστότοπο (http://pytolearn.csd.auth.gr/) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν διδακτικά βοηθήματα για προγραμματισμό με Python σε βασικό αλλά και προχωρημένο επίπεδο. Στην έρευνά του που στρέφεται γύρω από θέματα Τεχνολογιών Μάθησης (learning technologies) συμπεριλαμβάνει και την Python ως εργαλείο υποστήριξης και ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Περισσότερα για τη δουλειά και τις δημοσιεύσεις του μπορείτε να δείτε στην προσωπική του ιστοσελίδα (http://mlab.csd.auth.gr/sdemetri/).

Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Βασικά στοιχεία
(παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά της Python, τύποι δεδομένων, είσοδος από πληκτρολόγιο και έξοδος σε οθόνη).

Εβδομάδα 2: Έλεγχος ροής προγράμματος
(παρουσιάζονται εντολές ελέγχου και επανάληψης).

Εβδομάδα 3: Λίστα
(αναλύεται η χρήση της Λίστας, της βασικής δομής οργάνωσης δεδομένων στην Python).

Εβδομάδα 4: Λεξικό
(αναλύεται η χρήση του Λεξικού που επίσης αποτελεί σημαντική δομή οργάνωσης δεδομένων).

Εβδομάδα 5: Συναρτήσεις
(παρουσιάζεται η δομή και χρήση συναρτήσεων για την τμηματική οργάνωση του κώδικα).

Εβδομάδα 6: Αρχεία
(αναλύεται η χρήση αρχείων (κειμένου και δυαδικών) καθώς και η διαχείριση εξαιρέσεων).


Οδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με βάση το εγκεκριμένο από το φορέα υλοποίησης χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του/της σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται στον αρχάριο που θέλει να μάθει τη βασική Python. Αν είστε μαθητής, φοιτητής, εκπαιδευτικός, ερευνητής αλλά και προγραμματιστής και θέλετε να γνωρίσετε την Python εύκολα και γρήγορα αυτό είναι ένα μάθημα για εσάς. Ειδικά αν είστε εκπαιδευτικός το μάθημα θα σας προσφέρει ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη σειρά σας με τους μαθητές σας.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείτε να:

✔    Γράφετε κώδικα Python για να λύνετε απλά ή και πιο σύνθετα υπολογιστικά προβλήματα οργανώνοντας τα δεδομένα σας στις βασικές δομές της γλώσσας (Λίστα και Λεξικό) και τον κώδικά σας σε επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα (Συναρτήσεις).

✔  Ανοίγετε ένα αρχείο (με μορφή κειμένου ή δυαδικό), διαβάζετε δεδομένα, τα επεξεργάζεστε στο πρόγραμμά σας και τα αποθηκεύετε πάλι σε αρχείο για μελλοντική επεξεργασία.

✔  Γράφετε τον κώδικά σας με μορφή που να ελέγχει και να διαχειρίζεται σωστά πιθανή εμφάνιση εξαιρέσεων («απρόβλεπτες» καταστάσεις κατά την εκτέλεση του κώδικα).

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.

Με τη δωρεάν παρακολούθηση αξιολογούνται οι ερωτήσεις εμβάθυνσης (quiz)· δεν αξιολογούνται οι σύντομες εργασίες (mini-project). Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μόνο σε όσους αιτούνται για απόκτηση Πιστοποιητικού.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 50% σε κάθε διδακτική ενότητα (εβδομάδα) του προγράμματος (κλίμακα: 0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%)

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Ενημερωθείτε για το κόστος συμμετοχής από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Course Number

  Prog1
 2. Classes Start

  13 Μαΐου 2024
 3. Estimated Effort

  60 (2 ECTS)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €60