Skip to main content

Η Φιλοσοφία των Ηθικών Διλημμάτων


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές για τον τρέχοντα κύκλο μαθημάτων έχουν ολοκληρωθεί.


Ο επόμενος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.


Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα (δωρεάν), θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails σχετικά με την διεξαγωγή των νέων κύκλων και σεμιναρίων.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 24 Ιουνίου 2024.


Σχετικά με το μάθημα

Η Ηθική αποτελεί εκείνο τον κλάδο της φιλοσοφίας που επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πρακτική διάσταση του ανθρώπινου βίου και τα καθημερινά διλήμματα που ανακύπτουν σε αυτόν, αποτελώντας μέρος της πρακτικής φιλοσοφίας.

Τα κύρια ζητήματα της Ηθικής συμπυκνώνονται σε ερωτήματα όπως: «Σε τι συνίσταται η ηθική;», «Υπάρχουν ηθικές αξίες που είναι έγκυρες και εφαρμόσιμες σε κάθε μέρος και σε κάθε ιστορική εποχή;», «Υπάρχουν ηθικές αρχές κατάλληλες για κάθε άνθρωπο;», «Ποιο είδος βίου είναι το ιδανικό για το ανθρώπινο ον;», «Πώς κατανοούμε ότι μια πράξη είναι ορθή ή εσφαλμένη;», «Ποια γνωρίσματα του χαρακτήρα μας οδηγούν σε ηθική δράση;», «Πώς λαμβάνουμε αποφάσεις που να διαθέτουν συγκεκριμένο ηθικό περιεχόμενο;», «Πώς επιλέγουμε όταν το όφελος μιας πράξης δείχνει να είναι ενάντιο με την ηθική;», «Είναι ‘λογικό’ να είναι κανείς σήμερα ηθικός;» κ.λπ.

Στα μαθήματά μας θα δοθεί έμφαση στις συνεπειοκρατικές, συμβολαιϊκές, δεοντοκρατικές και αρετοκρατικές θεωρίες καθώς και στα κριτήρια ηθικής δράσης που η καθεμιά περιλαμβάνει.

Προαπαιτούμενα

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτεί προγενέστερη γνώση, παρά μόνον τις βασικές γνώσεις της Μέσης Εκπαίδευσης ή τις γνώσεις που παρέχονται μέσω ενός πανεπιστημιακού πτυχίου οποιασδήποτε κατεύθυνσης.


Διδάσκων

Course Staff Image #1

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος

ΕΔΙΠ, Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος διδάσκει ως ΕΔΙΠ (Ιστορία της Φιλοσοφίας) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως ΣΕΠ (Ηθική Φιλοσοφία) στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και ως Αν. Καθηγητής (με σύμβαση) στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Bogazici (Αρχαία Ηθική). Έχει βραβευθεί από το Πανεπιστήμιο του Κιέβου με το μετάλλιο Orlyk για την προσφορά του στη διεθνή φιλοσοφική έρευνα, καθώς και με το βραβείο Οικονόμου, της τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, από την Ακαδημία Αθηνών. Πρόσφατα προτάθηκε για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι συγγραφέας πέντε επιστημονικών μονογραφιών και πάνω από ενενήντα άρθρων, κεφαλαίων συλλογικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων. Έχει δώσει πάνω από εξήντα διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για ζητήματα συναφή με την ηθική και πολιτική φιλοσοφία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό: εδώ.


Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Εισαγωγικά - Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Εβδομάδα 2: Οι βασικές ηθικές θεωρίες: Δεοντοκρατία, Αρετοκρατία, Συνεπειοκρατία, Συμβολαιοκρατία

Εβδομάδα 3: Η θρησκεία, η επικοινωνία και τα γλωσσικά διλήμματα στην ηθική καθημερινότητα

Εβδομάδα 4: Οι πρακτικές εφαρμογές της ηθικής φιλοσοφίας και η αποφυγή των ηθικών πλανών

Εβδομάδα 5: Ηθική διαχείριση του βίου και λήψη αποφάσεων

Εβδομάδα 6: Το ερώτημα της ευτυχίας ως το κατεξοχήν ηθικό δίλημμαΟδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με βάση το εγκεκριμένο από το φορέα υλοποίησης χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του/της σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.


Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε:

✔    Εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης
✔    Φοιτητές όλων των ειδικοτήτων
✔    Γιατρούς, Νοσηλευτές
✔    Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, σε όσους υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας
✔    Nομικούς, Δικηγόρους, Δικαστές
✔    Ιερωμένους
✔    Ψυχολόγους και εργαζόμενους σε δομές ψυχικής υγείας
✔    Μηχανικούς
✔    Όσους ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, Χρηματιστές
✔  Κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη που επιθυμεί να έχει γνώση για τους τρόπους επίλυσης των ηθικών διλημμάτων

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

✔     Να κατανοούν θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες γύρω από την Ηθική
✔    Να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις των ηθικών προβλημάτων καθώς και το απείκασμά τους στην καθημερινή πραγματικότητα
✔     Να γνωρίζουν τις πτυχές της ηθικής δράσης, καθώς και τις φιλοσοφικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες επιτυγχάνεται
✔     Να γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης των ηθικών διλημμάτων
✔     Να μπορούν να εφαρμόσουν διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης των ηθικών διλημμάτων τόσο σε καθημερινό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 50% σε κάθε διδακτική ενότητα (εβδομάδα) του προγράμματος (κλίμακα: 0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%)

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Επισημαίνεται ότι, τα δύο παραπάνω κριτήρια χρειάζεται να ισχύουν στον ίδιο κύκλο του προγράμματος.

Ενημερωθείτε για το κόστος συμμετοχής από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Course Number

  EthDilemmas
 2. Classes Start

  13 Μαΐου 2024
 3. Estimated Effort

  60 (2 ECTS)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €30