Skip to main content

Εκπαιδευτική Hγεσία


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές για τον τρέχοντα κύκλο μαθημάτων έχουν ολοκληρωθεί.


Ο επόμενος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.


Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα (δωρεάν), θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails σχετικά με την διεξαγωγή των νέων κύκλων και σεμιναρίων.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 1 Ιουλίου 2024.Σχετικά με το μάθημα

Η διοίκηση και ηγεσία των οργανισμών με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και την επίτευξη των στόχων τους απασχολεί τις κοινότητες εδώ και χιλιετίες. Όσο αυξάνονται τα μέλη μιας κοινότητας και όσο το έργο που έχει να επιτελέσει γίνεται πιο σύνθετο, τόσο αυξάνουν οι ανάγκες για πιο συστηματική ηγεσία και με τον όρο «ηγεσία» αναφερόμαστε στη λειτουργία και όχι σε κάποιο ρόλο.

Ειδικότερα, η ηγεσία ενός οργανισμού συνίσταται στη σύλληψη και διάδοση ενός οράματος στα μέλη της κοινότητας, στη διασφάλιση της δέσμευσης και στην κινητοποίηση των μελών της κοινότητας για την επίτευξη κοινών στόχων, στην ορθολογική πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων μέσω της ανάλυση της παρούσας κατάστασης, στην προώθηση της αλλαγής και της καινοτομίας. Από τις αρχές του 20ου αιώνα έχει αρχίσει να απασχολεί το ζήτημα της εκπαιδευτικής ηγεσίας, δεδομένου ότι το έργο που έχει να επιτελέσει τόσο το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και η κάθε σχολική μονάδα γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, ενώ οι κοινωνίες αναμένουν όλο και περισσότερα από την εκπαίδευση.

Σήμερα, η εκπαιδευτική ηγεσία είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η συνθήκη αυτή καθιστά εκ των ων ουκ άνευ την εκπαιδευτική ηγεσία βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου και κάποιων βασικών αρχών. Στο πλαίσιο και στις αρχές αυτές εστιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.


Πλεονεκτήματα προγράμματος:

•    Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία.

•    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

•    Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.


Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.


Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος. Διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης.

Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, η οποία θα έχει διάρκεια μίας εβδομάδας, καλείστε να έχετε υποβάλει όλες τις εργασίες (mini project) και απαντήσεις στις ερωτήσεις quiz που απαιτούνται για τη βαθμολογησή σας.


Διδάσκουσα

Course Staff Image #1

Λιακοπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Μαρία Λιακοπούλου από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικά αντικείμενα: Σχολική Παιδαγωγική, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία.. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Σχολική Παιδαγωγική και ειδικότερα στη εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, στην εκπαιδευτική ηγεσία, καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Στους τομείς αυτούς εντάσσονται οι δημοσιεύσεις της και η ερευνητική της δραστηριότητα. Από το 2003 συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Από το 2010 ασκεί αυτοτελές διδακτικό έργο σε ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του Κέντρου Έρευνα και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης (ΚΕΡΥΣΔΕ), του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ) και είναι μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Εκπαιδευτική διοίκηση

•    Ιστορική αναδρομή στην επιστήμη της εκπαιδευτικής διοίκησης

•    Θεωρία των κοινωνικών συστημάτων

•    Θεωρίες διοίκησης

Εβδομάδα 2: Εκπαιδευτική ηγεσία

•    Ηγεσία vs διοίκηση

•    Μοντέλα ηγεσίας

•    Μετασχηματιστική ηγεσία στο σχολείο

•    Κατανεμημένη ηγεσία στο σχολείο

Εβδομάδα 3: Αποτελεσματικότητα & ηγεσία

•     Οριοθέτηση της έννοια «αποτελεσματικότητα»

•    Παράγοντες αποτελεσματικότητας

•    Ο ρόλος της ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα

•    Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Εβδομάδα 4: Κουλτούρα και κλίμα του σχολείου

•    Σχολική κουλτούρα: έννοια, επίπεδα, λειτουργίες, τύπου

•     Σχολική κουλτούρα: δημιουργία, διαχείριση, βελτίωση, αλλαγή

•    Σχολικό κλίμα: έννοια & διαστάσεις, ηγεσία και σχολικό κλίμα

Εβδομάδα 5: Λήψη αποφάσεων

•    Ορισμός & είδη αποφάσεων

•     Μοντέλα λήψης αποφάσεων

•    Συμμετοχικότητα

Εβδομάδα 6: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και αυτοαξιολόγηση

•    Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

•    Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

•    Στάδια & διαδικασία

•    μπόδια, δυνατότητες & προϋποθέσεις

Εβδομάδα 7: Ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη

•    Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

•    Πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο σχολικής μονάδαςΟδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με βάση το εγκεκριμένο από το φορέα υλοποίησης χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του/της σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.
Σε ποιους απευθύνεται

•    Σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας

•    Σε στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης

•    Σε όσους δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό φορέα

•    Σε φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνωΤι θα μου προσφέρει το μάθημα

Σε γνωστικό επίπεδο οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα γνωρίζουν:

•    τις βασικές θεωρίες διοίκηση

•    τις αρχές, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των μοντέλων διοίκησης

•    τους παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου

•    το ρόλο του ηγέτη στη διαμόρφωση της κουλτούρας και του κλίματος της σχολικής μονάδας

•    τα μοντέλα λήψης αποφάσεων

•    τις βασικές αρχές και τα στάδια του προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης

•    το ρόλο του ηγέτη στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών


Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

•    από ένα εύρος θεωριών διοίκησης και μοντέλων ηγεσίας να επιλέγουν, κατά περίπτωση, τις αρχές εκείνες που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και διοίκηση

•    να εφαρμόζουν τεχνικές για τη διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας και κλίματος στη σχολική μονάδα

•    να αξιοποιούν στην πράξη τα ποικίλα μοντέλα λήψης αποφάσεων

•    να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τον προγραμματισμό και την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

•    να αξιοποιούν στην πράξη τα ποικίλα μοντέλα λήψης αποφάσεων

•    να εφαρμόζουν πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας


Σε επίπεδο στάσεων, οι συμμετέχοντες:

•    θα αντιληφθούν τη σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ διαχείρισης, διοίκησης & ηγεσίας

•    θα είναι σε θέση να αναστοχαστούν και να αυτοπροσδιοριστούν ως εκπαιδευτικοί ηγέτες

•    θα κατανοήσουν την αξία της ατομικής δέσμευσης, της συνεργασίας, της συλλογικότητας και της συμμετοχικότητας στη διαδικασία επίτευξης των στόχων ενός οργανισμού

•    θα εμψυχωθούν προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης και οριοθέτησης του δικού τους οράματος ως εκπαιδευτικών ηγετών


Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 50% σε κάθε διδακτική ενότητα (εβδομάδα) του προγράμματος (κλίμακα: 0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%)

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Επισημαίνεται ότι, τα δύο παραπάνω κριτήρια χρειάζεται να ισχύουν στον ίδιο κύκλο του προγράμματος.

Ενημερωθείτε για το κόστος συμμετοχής από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Course Number

  EduLeadership
 2. Classes Start

  13 Μαΐου 2024
 3. Estimated Effort

  70 (2.3 ECTS)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €40