Skip to main content

Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές για τον τρέχοντα κύκλο μαθημάτων έχουν ολοκληρωθεί.


Ο επόμενος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.


Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα (δωρεάν), θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails σχετικά με την διεξαγωγή των νέων κύκλων και σεμιναρίων.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 17 Ιουνίου 2024.


Σχετικά με το μάθημα

Η συγγραφή και η προφορική παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτούν την ακαδημαϊκά ενδεδειγμένη οργάνωση και τεχνική.

Προϋποθέτουν στοχευμένη και τεκμηριωμένη εισαγωγή στο υπό μελέτη θέμα, αυστηρή και σαφή περιγραφή της μεθοδολογίας, επιλογή των σημαντικότερων από τα αποτελέσματα προς παρουσίαση, διάκριση των συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Το σεμινάριο «Η συγγραφή και η παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας» απαντά στα παραπάνω ζητήματα.

Προαπαιτούμενα

Η έννοια της επιστημονικής εργασίας.

Βασικές γνώσεις και δεξιότητες από τη μεθοδολογία έρευνας.

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διδάσκων

Course Staff Image #1

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες μάθησης και ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα. Έχει δημοσιεύσει οκτώ βιβλία, 39 άρθρα σε διεθνή και 13 σε ελληνικά έγκριτα περιοδικά, 11 κεφάλαια μετά από κρίση σε διεθνείς συλλογικούς τόμους και ένα σε ελληνικό, 31 άρθρα σε διεθνή και περισσότερα από 100 σε ελληνικά πρακτικά συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου. Το επιστημονικό του έργο έχει διεθνή αναγνώριση με περισσότερες από 1800 αναφορές στο Google scholar και χιλιάδες αναφορές σε ελληνικό επίπεδο. Είναι μέλος της συντακτικής και κριτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, συν-εκδότης του διεθνούς έγκριτου επιστημονικού περιοδικού «Themes in e-Learning» και του ελληνικού «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση». Έχει επιβλέψει 26 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές.

Ενότητες μαθήματος

•    Η επιστημονική εργασία
•    Η συγγραφή της επιστημονικής εργασίας
•    Τα χαρακτηριστικά της καλής επιστημονικής εργασίας
•    Τύποι επιστημονικών εργασιών
•    Η δομή της επιστημονικής εργασίας
•    IMRAD (Introduction, Methodology, Results, Discussion [Conclusions])
•    Η αξιολόγηση της επιστημονικής εργασίας
•    Θέματα ηθικής και δεοντολογίας
•    Η προφορική παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας
•    Λόγος
•    Δομή
•    Τεχνικά θέματα
•    Παρουσίαση

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με βάση το εγκεκριμένο από το φορέα υλοποίησης χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του/της σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο «Η συγγραφή και η παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας» απευθύνεται σε ερευνητές ανεξάρτητα από το επιστημονικό τους πεδίο. Απευθύνεται ιδίως σε νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές αφού η διδακτορική διατριβή και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελούν συνήθως τις πρώτες επιστημονικές εργασίες – πύλες στην επιστημονική κοινότητα.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει μια επιστημονική εργασία, να γράψει μια καλή επιστημονική εργασία και να την παρουσιάσει προφορικά με επιτυχία.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 50% σε κάθε διδακτική ενότητα (εβδομάδα) του προγράμματος (κλίμακα: 0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%)

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Επισημαίνεται ότι, τα δύο παραπάνω κριτήρια χρειάζεται να ισχύουν στον ίδιο κύκλο του προγράμματος.

Ενημερωθείτε για το ποσό αυτό, πατώντας το κουμπί «Εγγραφείτε στο μάθημα», στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Εφόσον η καταβολή του αντιτίμου είναι υποχρεωτική για την είσοδό σας στο μάθημα, τότε στο κουμπί «Εγγραφείτε στο μάθημα» θα εμφανίζεται και το ποσό που πρέπει να καταβάλετε, ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε στο μάθημα.

 1. Course Number

  Coursity5
 2. Classes Start

  13 Μαΐου 2024
 3. Estimated Effort

  60 (2 ECTS)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €20