Skip to main content

Ψυχολογικές Προσεγγίσεις του Παιδικού Σχεδίου


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές για τον τρέχοντα κύκλο μαθημάτων έχουν ολοκληρωθεί.


Ο επόμενος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.


Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα (δωρεάν), θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails σχετικά με την διεξαγωγή των νέων κύκλων και σεμιναρίων.

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 17 Ιουνίου 2024.Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις κυριότερες έννοιες, θεωρητικές προσεγγίσεις και μελέτες στο χώρο της σχεδιαστικής ανάπτυξης των παιδιών. Στα θέματα που καλύπτονται από το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Στάδια ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου. Κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχεδιαστική ανάπτυξη. Η ανθρώπινη φιγούρα στα παιδικά σχέδια. Συναίσθημα στο παιδικό σχέδιο. Ατομικές διαφορές στην σχεδιαστική ικανότητα των παιδιών – Σχέδιο παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες. Παιδικό σχέδιο ως εργαλεία μέτρησης της νοημοσύνης και προσωπικότητας των παιδιών.

Προαπαιτούμενα

Σημαντικό –χωρίς όμως να είναι προαπαιτούμενο– θα ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Η μη κατοχή γνώσεων σε αυτό το πεδίο, δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στο μάθημα.

Διδάσκουσες

Course Staff Image #1

Πλουσία Μισαηλίδη

Καθηγήτρια Ψυχολογίας – Εξελικτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Η Πλουσία Μισαηλίδη είναι Καθηγήτρια Ψυχολογίας – Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιστρέφονται γύρω από την ανάπτυξη της κοινωνικο-γνωστικής και της συναισθηματικής ικανότητας παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε θέματα για: (α) τη σχέση ανάμεσα στη θεωρία του νου και την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν το νόημα (μεταφορικό και κυριολεκτικό) που μεταφέρει μια εικόνα στους θεατές της και (β) το πώς το συναίσθημα εκφράζεται/αποδίδεται στα παιδικά σχέδια.

Course Staff Image #1
Φωτεινή Μπονώτη

Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Η Φωτεινή Μπονώτη είναι Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε θέματα συναφή με την ανάπτυξη του παιδιού. Ειδικότερα, η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητά της επικεντρώνεται στο παιδικό σχέδιο (ανάπτυξη σχεδιαστικής ικανότητας, συναισθηματική εκφραστικότητα σχεδίων, αξιοποίηση του σχεδίου για τη μελέτη των νοητικών αναπαραστάσεων), στη συναισθηματική ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία, στη μελέτη της ανάπτυξης της ικανότητας κατανόησης της εικόνας.


Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου – Στάδια και Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Εβδομάδα 2:Η ανθρώπινη φιγούρα στα σχέδια των παιδιών

Εβδομάδα 3: Συναίσθημα και σχέδιο: Εκφραστικές τεχνικές απόδοσης/έκφρασης του συναισθήματος στα παιδικά σχέδια

Εβδομάδα 4: Το σχέδιο ως μέσο αξιολόγησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας του παιδιού

Εβδομάδα 5: Ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ανάπτυξηΟδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με βάση το εγκεκριμένο από το φορέα υλοποίησης χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του/της σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε:

✔     φοιτητές και φοιτήτριες Τμημάτων Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Αγωγής και Φροντίδας στην πρώτη Παιδική ηλικία, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας κ.ά.

✔     ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά

✔     γονείς ή οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να μάθει να αποκρυπτογραφεί το νόημα των παιδικών σχεδίων.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

✔     Να έχουν κατανοήσει τα βασικά επιτεύγματα των παιδιών στις διάφορες περιόδους της σχεδιαστικής ανάπτυξης

✔    Να έχουν εξοικειωθεί με τις κλασικές και σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες για την ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας

✔     Να έχουν εξοικειωθεί με τα αποτελέσματα των ερευνών που εξέτασαν την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να σχεδιάζουν ανθρώπινες φιγούρες

✔     Να έχουν κατανοήσει την εκφραστική διάσταση των παιδικών σχεδίων –πώς δηλαδή εκφράζεται το συναίσθημα στα παιδικά σχέδια

✔     Να έχουν κατανοήσει τις ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας των παιδιών και το πώς σχεδιάζουν τα παιδιά που έχουν συγκεκριμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα όρασης κ.ά.)

✔     Να έχουν κατανοήσει και να είναι σε θέση να αποτιμούν κριτικά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της αξιοποίησης του παιδικού σχεδίου ως εργαλείου μέτρησης της νοημοσύνης και της προσωπικότητας των παιδιών

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 50% σε κάθε διδακτική ενότητα (εβδομάδα) του προγράμματος (κλίμακα: 0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%)

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Επισημαίνεται ότι, τα δύο παραπάνω κριτήρια χρειάζεται να ισχύουν στον ίδιο κύκλο του προγράμματος.

Ενημερωθείτε για το κόστος συμμετοχής από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Course Number

  ChildDrawings
 2. Classes Start

  13 Μαΐου 2024
 3. Estimated Effort

  50 (1.7 ECTS)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €30