Skip to main content

Business Plan: Εφαρμογή της ιδέας σας στην πράξη


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές για τον τρέχοντα κύκλο μαθημάτων έχουν ολοκληρωθεί.


Ο επόμενος κύκλος θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο.


Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα (δωρεάν), θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails σχετικά με την διεξαγωγή των νέων κύκλων και σεμιναρίων.Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα δωρεάν μόνο έως το τέλος της 1ης Εβδομάδας του μαθήματος. Για να συνεχίσετε την παρακολούθησή σας στο συγκεκριμένο μάθημα χρειάζεται να υποβάλετε την αίτηση λήψης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέγοντας: "Απόκτηση Πιστοποιητικού" εντός της σελίδας του μαθήματος, αφού κάνετε την εγγραφή σας.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της 1ης Εβδομάδας του μαθήματος, δηλαδή μέχρι τις 20/05/2024.Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα.

Τέλος, για λόγους πλήρους κατανόησης του θέματος, αφενός παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου (business plan – Β.Ρ.) της πλέον επιτυχημένης νεοφυούς ελληνικής επιχείρησης και αφετέρου παρουσιάζεται το πλαίσιο για την συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο του δικού του Β.Ρ. εφόσον το επιθυμεί.


Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.


Διδάσκων

Course Staff Image #1

Δημήτριος Σκάλκος

Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα: Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Δρ. Δημήτρης Σκάλκος έχει σπουδάσει στην Ελλάδα (βασικό πτυχίο) και στην Αμερική (διδακτορικό). Υπήρξε επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ελλάδα (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής) και επισκέπτης επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τολέδο (Τμήμα Χημείας), Οχάιο, ΗΠΑ. Η καριέρα του Δρ. Σκάλκου επεκτείνεται πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο, και στον επιχειρηματικό χώρο ως σύμβουλος, και στέλεχος επιχειρήσεων, και επιχειρηματίας για περισσότερα από 30 χρόνια, αφού έχει εργαστεί ως: 1) ιδρυτής και πρώτος διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας (BIC) Ηπείρου-Ελλάδας, 2) ιδιοκτήτης της Synthesis Consulting Ltd, 3) συνιδιοκτήτης της Paskal Herbal Extracts S.A. και 4) σύμβουλος επιχειρήσεων για περισσότερα από 20 χρόνια με 50 εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες διαφόρων τομέων δραστηριότητας, κυρίως στον τομέα των τροφίμων.

Έχει επίσης εργαστεί, και συνεχίζει να εργάζεται ως project manager ή επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 20 χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που σχετίζονται με την προώθηση της καινοτομίας, τις καινοτόμες πιλοτικές δράσεις, την ίδρυση ακαδημαϊκών εταιρειών spin off, την ανάπτυξη προϊόντων διατροφής και τη διαχείριση επιχειρήσεων τροφίμων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη όλων των καινοτόμων πτυχών στις επιχειρήσεις τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της επεξεργασίας, της οργάνωσης, του μάρκετινγκ, των κινήτρων των καταναλωτών και της μεταφοράς γνώσης (συνολικά 45 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και 20 σε πρακτικά συνεδρίων / 45 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια / 4 υποβληθείσες πατέντες).

Το πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις έρευνες καταναλωτών για τις επιλογές και προτιμήσεις τους στα τρόφιμα στην μετά κορονοϊό εποχή (4 δημοσιεύσεις και 1 βιβλίο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό: εδώ.


Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Η έννοια του Business

Εβδομάδα 2: Η έννοια του Planning

Εβδομάδα 3: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του

Εβδομάδα 4: BUSINESS PLAN: ανάλυση βήμα προς βήμα δημιουργίας του

Εβδομάδα 5: Case study: Viva Wallet


Οδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με βάση το εγκεκριμένο από το φορέα υλοποίησης χρονοδιάγραμμα.

Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του/της σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.


Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο θα φανεί χρήσιμο:

•    Σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τη φύση της ή τον τομέα δραστηριοποίησής της.

•    Σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση.

•   Σε Στελέχη Επιχειρήσεων.

•     Σε Συνεργάτες επιχειρήσεων.

•    Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.

•    Σε φοιτητές σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

✔Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα και τη σημασία του Β.Ρ. ως την βάση για την επιτυχία κάθε προγραμματισμού στο μέλλον.

✔Να κατανοήσουν το πλαίσιο λειτουργίας και προσφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

✔Να κατανοήσουν την εξαιρετική σημασία του Β.Ρ., ως το πρώτο βήμα για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και ενασχόληση.

✔Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία νεοσύστατη επιχείρηση (σε οποιονδήποτε κλάδο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών).

✔Να μάθουν να συντάσσουν ένα Β.Ρ. για μία υφιστάμενη επιχείρηση που αναπτύσσεται και προγραμματίζει σωστά το μέλλον της.

✔Να κατανοήσουν και να πιστέψουν ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα εάν υπάρχει πάθος, σοβαρότητα και σωστός προγραμματισμός βασισμένος σε ένα ρεαλιστικό Β.Ρ.


Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 50% σε κάθε διδακτική ενότητα (εβδομάδα) του προγράμματος (κλίμακα: 0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%)

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Επισημαίνεται ότι, τα δύο παραπάνω κριτήρια χρειάζεται να ισχύουν στον ίδιο κύκλο του προγράμματος.

Ενημερωθείτε για το κόστος συμμετοχής από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Course Number

  BusinessPlan
 2. Classes Start

  13 Μαΐου 2024
 3. Estimated Effort

  60 (2 ECTS)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €80