Skip to main content

Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες


Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου σύντομα!


Εφόσον έχετε κάνει εγγραφή στη σελίδα coursity.gr θα λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικά mail με αναλυτικές πληροφορίες για τα σεμινάρια που θα ξεκινήσουν (ημερομηνίες εγγραφών, έναρξης μαθημάτων κ.ά.).


Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα «Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (παλαιότερος τίτλος μαθήματος: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μέρος Ι») αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως είναι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (Δ.Δ.) και η Ανταπόκριση στην Παρέμβαση (ΑσΠ), οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους εκπαιδευτικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών μέσα στην τυπική τάξη. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και τα στάδια εφαρμογής των δύο μοντέλων δίνοντας έμφαση σε καλές πρακτικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Απώτερο σκοπό αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης σε όλους τους μαθητές μιας τάξης αλλά και η αποτελεσματική στήριξη και ένταξη μαθητών με ιδιαιτερότητες στην τυπική τάξη. Τέλος, στο πλαίσιο της σύζευξης των δύο μοντέλων θα συζητηθούν συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές για την αποτελεσματική στήριξη μαθητών με ιδιαιτερότητες μάθησης και συμπεριφοράς στο γενικό σχολείο.

Προαπαιτούμενα

Προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος συστήνεται οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις σε πεδία που αφορούν την τυπική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες π.χ. μαθησιακές δυσκολίες.

Διδάσκουσες

Course Staff Image #1

Παναγιώτα Δημητροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η κα Παναγιώτα Δημητροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργάζεται ως διδάσκουσα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων ψυχολογίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΕΚΠΑ, ενώ από 2011-2015 εργαζόταν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης σε σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και στην εκπόνηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ζωή» για τη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (NASP, ISPA, και ΕΛΨΕ) και επίσημη εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Board of Prevention and Promotion της EFPA. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν στα ακαδημαϊκά συναισθήματα, στα κίνητρα και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στη μάθηση ή/και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, στην πρόληψη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Course Staff Image #1

Διαμάντω Φιλιππάτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Διαμάντω Φιλιππάτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθησιακές Δυσκολίες». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Κατεύθυνση Ψυχολογίας). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Victoria University of Manchester της Μ. Βρετανίας από όπου έλαβε Master στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Είναι, επίσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Victoria University of Manchester της Μ. Βρετανίας, στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας – Μαθησιακών Δυσκολιών. Έχει εργαστεί για δέκα χρόνια (1995-2005) ως εκπαιδευτική ψυχολόγος στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» στον τομέα της διάγνωσης και αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς καθώς και στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση δυσκολιών μάθησης και προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη. Από το 2005 έως το 2019 ήταν μέλος ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν θέματα πρώιμης παρέμβασης, ένταξης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων μαθητών στο σχολικό πλαίσιο καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει διατελέσει συν-συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για τέσσερις θητείες (2011-2019) και είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της ΕΛΨΕ. Τέλος, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο, την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τον σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στη γενική τάξη.

Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Μοντέλο Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση

Εβδομάδα 2: Δομικά στοιχεία του Μοντέλου Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Εβδομάδα 3: Ο ρόλος της αξιολόγησης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Εβδομάδα 4: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών: Εφαρμογές (Ι)

Εβδομάδα 5: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών: Εφαρμογές (ΙΙ)

Εβδομάδα 6: Σύζευξη των μοντέλων «Ανταπόκριση στην Παρέμβαση» και «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»


Οδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε

•    απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων

•    απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας

•    επαγγελματίες στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικούς ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς κ.ο.κ)

•    όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση του μοντέλου της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην αποτελεσματική στήριξη μαθητών με ιδιαιτερότητες

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες:

✔    Κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων και των εννοιολογικών ζητημάτων που αφορούν το μοντέλο της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

✔   Εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά τους και στους τρόπους εφαρμογής τους σε μια τυπική τάξη εκπαίδευσης

✔    Γνώση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης των μαθησιακών αναγκών των μαθητών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης και παρακολούθησης της ανταπόκρισής τους σε παρεμβάσεις μάθησης και συμπεριφοράς

✔    Κατανόηση του τρόπου που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον με βάση τις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης

✔   Εκμάθηση αποτελεσματικότερων τρόπων διαχείρισης της σχολικής τάξης στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας προκειμένου να παρέχεται υψηλού επιπέδου μάθηση σε όλους τους μαθητές

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum. Επίσης, οι βιντεοδιαλέξεις του προγράμματος διαθέτουν υπότιτλους προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα με προβλήματα ακοής.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός σε κάθε κατηγορία ασκήσεων από τις παρακάτω θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Συγκεκριμένα, χρειάζεται βαθμολογία:


•    μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Ενοτήτων

•    μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Εβδομάδας

•    μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Mini Project

•    μεγαλύτερη ή ίση του 50% στην Tελική εργασία


2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Ενημερωθείτε για το κόστος συμμετοχής από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr 1. Course Number

  SpecEduc3
 2. Classes Start

  Αναμένεται
 3. Estimated Effort

  60 (2.4 ECVET)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €60