Skip to main content

Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη


Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου σύντομα!


Εφόσον έχετε κάνει εγγραφή στη σελίδα coursity.gr θα λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικά mail με αναλυτικές πληροφορίες για τα σεμινάρια που θα ξεκινήσουν (ημερομηνίες εγγραφών, έναρξης μαθημάτων κ.ά.).


Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αναπτύσσει ένα από τα πιο ουσιώδη κεφάλαια στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία που αφορά τους μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα, θα αναφερθούν τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο των (ειδικών) μαθησιακών δυσκολιών [(Ε)ΜΔ] που σχετίζονται:

α) με τον ορισμό, και την κατηγοριοποίηση των δυσκολιών μάθησης γενικότερα, όπου θα γίνει προσπάθεια να προσδιοριστούν εννοιολογικά οι (Ε)ΜΔ και να αναλυθούν οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί σε σχέση με την ταξινόμησή τους, τους παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνισή τους και το κριτήριο της ασυμφωνίας της ικανότητας των μαθητών με την επίτευξη τους,

β) τη γνωστική και μαθησιακή διάσταση των (Ε)ΜΔ και πιο συγκεκριμένα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στους τομείς αυτούς,

γ) την ψυχοσυναισθηματική διάσταση των (Ε)ΜΔ με έμφαση στα κίνητρα, τους στόχους, τις συναισθηματικές δυσκολίες, την αυτοαντίληψη και το άγχος των μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση,

δ) την αξιολόγηση και την ανίχνευσή των (Ε)ΜΔ στο σχολικό πλαίσιο με έμφαση στο διευρυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού και τη συμβολή του στη διαδικασία αυτή,

ε) τις παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς των (Ε)ΜΔ με την παρουσίαση μίας μελέτης περίπτωσης, και στ) στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας για την από κοινού διαχείριση ζητημάτων σε μαθητές με (Ε)ΜΔ βάσει της συστημικής προσέγγισης αναφορικά με την επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον.

Προαπαιτούμενα

Προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος συστήνεται οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις σε πεδία που αφορούν την τυπική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Διδάσκουσα

Course Staff Image #1

Παναγιώτα Δημητροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η κα Παναγιώτα Δημητροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργάζεται ως διδάσκουσα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων ψυχολογίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΕΚΠΑ, ενώ από 2011-2015 εργαζόταν στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης σε σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και στην εκπόνηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ζωή» για τη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (NASP, ISPA, και ΕΛΨΕ) και επίσημη εκπρόσωπος της Κύπρου στο Board of Prevention and Intervention της EFPA. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν στα ακαδημαϊκά συναισθήματα, στα κίνητρα και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στη μάθηση ή/και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, στην πρόληψη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον

Εβδομάδα 2: Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική Διάσταση των (Ε)ΜΔ

Εβδομάδα 3: Αξιολόγηση και διαγνωστική διαδικασία των (Ε)ΜΔ

Εβδομάδα 4: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανίχνευση και την αξιολόγηση των (Ε)ΜΔ

Εβδομάδα 5: Παραδείγματα παρέμβασης και πρακτικές εφαρμογές σε μαθητές με (Ε)ΜΔ

Εβδομάδα 6: Οικογένεια και Σχολεία: Συστημική θεώρηση συνεργασίας και επικοινωνίας


Οδηγός Σπουδών Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε

•    απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων

•    απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας

•    επαγγελματίες στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικούς ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές κ.ο.κ)

•    όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση των δυσκολιών μάθησης προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να νοηματοδοτήσουν εμπειρίες τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες:

✔    Κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων και των εννοιολογικών ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τον προσδιορισμό των (Ε)ΜΔ, τους τομείς που επηρεάζουν και τον τρόπο που κατηγοριοποιούνται.

✔   Εμβάθυνση σε ζητήματα αιτιολόγησης και αποσαφήνισης των χαρακτηριστικών των (Ε)ΜΔ στο γνωστικό, μαθησιακό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα.

✔    Κατανόηση του ιδιαίτερου ψυχοσυναισθηματικού προφίλ των μαθητών με (Ε)ΜΔ, ιδίως όσον αφορά στα κίνητρα, στον προσανατολισμό των στόχων, στις συναισθηματικές δυσκολίες, στην αντίληψη των ικανοτήτων του εαυτού και στη διαχείριση του άγχους που βιώνουν.

✔    Εκμάθηση πρακτικών εξατομικευμένης παρέμβασης σε μαθητές με (Ε)ΜΔ μέσω της παρουσίασης μιας μελέτης περίπτωσης ως παράδειγμα.

✔   Εξοικείωση με πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης και διάγνωσης των (Ε)ΜΔ και κατανόηση του διευρυμένου ρόλου του εκπαιδευτικού στον αρχικό εντοπισμό και την ανίχνευση μαθητών με (Ε)ΜΔ στη σχολική τάξη.

✔    Κατανόηση των διαστάσεων και προϋποθέσεων συνεργασίας σχολείου και οικογένειας που συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των μαθητών με (Ε)ΜΔ στο σχολικό περιβάλλον υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης.

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum. Επίσης, οι βιντεοδιαλέξεις του προγράμματος διαθέτουν υπότιτλους προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα με προβλήματα ακοής.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Quiz), οι οποίες βασίζονται στο περιεχόμενο των βιντεοδιαλέξεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο τελικός βαθμός σε κάθε κατηγορία ασκήσεων από τις παρακάτω θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 50%. Συγκεκριμένα, χρειάζεται βαθμολογία:


•    μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Ενοτήτων

•    μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Quiz Εβδομάδας

•    μεγαλύτερη ή ίση του 50% στα Mini Project

•    μεγαλύτερη ή ίση του 50% στην Tελική εργασία


2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Ενημερωθείτε για το κόστος συμμετοχής από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Course Number

  Psy1
 2. Classes Start

  Αναμένεται
 3. Estimated Effort

  60 (2.4 ECVET)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €60