ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η εγγραφή είναι κλειστή

Δυνατότητα εγγραφής

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο 2019.

Εφόσον έχετε κάνει εγγραφή στη σελίδα coursity.gr, θα λάβετε ενημερωτικό email πριν την έναρξη των εγγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να στείλετε το μήνυμά σας στο: info@coursity.gr.

Διάρκεια σεμιναρίου

7 μήνες (Ιούνιος 2019 - Ιανουάριος 2020)

Προϋπόθεση συμμετοχής

Aπολυτήριο Λυκείου

Σχετικά με το μάθημα

Το «Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών, αποσκοπεί στη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί αφενός ο εμπλουτισμός των γνώσεων και εμπειριών των συμμετεχόντων και αφετέρου η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχοντας την απαραίτητη θεωρητική βάση τόσο σε παιδαγωγικο-διδακτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής και καθημερινής πρακτικής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό προσόν στην ενασχόληση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.


Πλεονεκτήματα προγράμματος:

•    Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία.

•    Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

•    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

•    Προετοιμασία για μετέπειτα φοίτηση σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

•    Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.


Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος. Διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης.

Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, η οποία θα έχει διάρκεια ενός μήνα, καλείστε να έχετε υποβάλει όλες τις εργασίες (mini project) και απαντήσεις στις ερωτήσεις quiz που απαιτούνται για τη βαθμολογησή σας.


Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (450 ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται ως:

•    Κριτήριο κατάταξης και μοριοδότησης στους Επικουρικούς πίνακες (σύμφωνα με τον Νόμο 4589/2019, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)

•    Κριτήριο διορισμού εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Υπηρεσιακών μεταβολών (σύμφωνα με τον νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ 159 Α/06.09.2016 και άρθρο 48)

•    Κρίτηριο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. (σύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018, ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)


Σε ποιους απευθύνεται

•    Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας

•    Δημόσιους Υπαλλήλους

•    Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

•    Ειδικούς παιδαγωγούς

•    Στελέχη εκπαίδευσης

•    Στελέχη ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΑ

•    Στελέχη διαγνωστικών κέντρων εκπαίδευσης

•    Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές

•    Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ)

•    Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω
Επιστημονικά υπεύθυνος

Course Staff Image #1

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση. Το συγγραφικό του έργο στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας περιλαμβάνει βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Το επιστημονικό έργο του είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με περισσότερες από 1000 αναφορές. Είναι συν-εκδότης δύο έγκριτων επιστημονικών περιοδικών, ενός διεθνούς και ενός ελληνικού. Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ.Ενότητες μαθήματος (ενδεικτικά)

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος πρόκειται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

•    Βασικές έννοιες για την αναπηρία – Ειδική Εκπαίδευση

•    Αξιολόγηση και διαγνωστική διαδικασία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

•    Άτομα με αισθητηριακές - κινητικές αναπηρίες

•    Άτομα με νοητική αναπηρία

•    Άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

•    Άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς

•    Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας

•    Άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)

•    Διδακτικές παρέμβασεις και Εφαρμογές στα άτομα με αναπηρία – Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

•    Άτομα με Χαρισματικότητα

•    Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Εφαρμογές

•    Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

•    Διαχείριση σεξουαλικότητας ατόμων με αναπηρία

•    Εναλλακτικά μοντέλα εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία


Τι θα μου προσφέρει το πρόγραμμα

Το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης συμβάλλει στην θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση των εκπαιδευόμενων σχετικά με μία ευρεία σειρά θεμάτων που απασχολούν κάθε εμπλεκόμενο στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή φοίτηση των μαθητών.

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, που χορηγείται με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, αναγνώριζεται και μοριοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

•    Βαθμολογία >=50% σε κάθε ενότητα του προγράμματος.

•    Μ.Ο. Βαθμολογίας όλων των ενοτήτων >=60%


Χρονική Διάρκεια Προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες.

Προσφέρει 450 διδακτικές ώρες επιμόρφωσης και 37,5 μονάδες ECVET.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο 2019 και να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2020.
Κόστος συμμετοχής και Αποπληρωμή δόσεων

Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 450 ευρώ (€). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε δύο δόσεις και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες που ακολουθούν εξασφαλίζουν, με την επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού, μείωση του κόστους 5%, ή 10%.

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως εξής:

• 1η δόση εγγραφής: 250 €
• 2η δόση: 200 €

Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας.


Παροχή έκπτωσης

Παρέχεται έκπτωση στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

• Άνεργοι: 10%
• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: 10%
• ΑμεΑ και γονείς ΑμεΑ: 10%
• Κάτοχοι Πιστοποιητικού/ών Επιμόρφωσησης: 5% ή 10%(*)
• Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: 10%
• Κάτοχοι Διπλώματος Μετεκπαίδευσης (Διδασκαλείο): 10%
• Εφάπαξ καταβολή του ποσού: 10%

Σημειώνεται ότι η έκπτωση ισχύει για μία από τις παραπάνω κατηγορίες και όχι αθροιστικά.
(*)Στους κατόχους Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης των παρακάτω επιμορφωτικών σεμιναρίων: «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», «Εξειδίκευση σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» και «Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη» παρέχεται έκπτωση στο κόστος συμμετοχής ανάλογα με το πλήθος των Πιστοποιητικών που ήδη έχουν αποκτήσει. Παρέχεται, δηλαδή, έκπτωση επί του κόστους συμμετοχής 5%, εάν ο συμμετέχων είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης σε ένα από τα παραπάνω σεμινάρια και 10% εάν είναι κάτοχος δύο ή περισσότερων Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης των παραπάνω σεμιναρίων.
Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Κωδικός Μαθήματος

  SpecEduc6
 2. Ώρες επιμόρφωσης

  450 (37.5 ECVET)
 3. Έναρξη Μαθήματος

  Ιούνιος 2019
 4. Κόστος

  €450