Εξειδίκευση σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η εγγραφή είναι κλειστή

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, πραγματεύεται θέματα όπως:

•    διαχείριση σεξουαλικότητας

•    οργάνωση της εκπαιδευτικής τάξης

•    διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς

•    διδακτικές τεχνικές

•    συνεργασία σχολείων και οικογένειας

  και άλλα.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτείται προαπαιτούμενη γνώση.

Διδάσκων

Course Staff Image #1

Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Σ.-Γ. Σούλης σπούδασε στην Ελλάδα και στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας – ως υπότροφος του ΙΚΥ -, όπου έλαβε διδακτορικό τίτλο στον τομέα της Ειδικής Παιδαγωγικής. Το 1998 εκλέχτηκε Λέκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, έρευνες και μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αναφέρονται: α) στην Παιδαγωγική και στη Διδακτική των ατόμων με αναπηρία, β) στην Παιδαγωγική της ένταξης, γ) στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, δ) στην εκπαίδευση γονέων με παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία και ε) στα χαρισματικά παιδιά.

Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Διαχείριση σεξουαλικότητας ατόμων με αναπηρία

   1.1 Η σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική αναπηρία

   1.2 Το ζήτημα του αυνανισμού

   1.3 Ενέργειες γονέων και εκπαιδευτικών

   1.4 Ενέργειες προστασίας από τη σεξουαλική κακοποίηση

   1.5 Η σεξουαλικότητα των ατόμων με σωματική, οπτική και ακουστική αναπηρία

Εβδομάδα 2: Διδακτικές τεχνικές εκπαίδευσης ατόμων με νοητική αναπηρία

   2.1 Το πρώτο θεωρητικό μοντέλο

   2.2 Το δεύτερο θεωρητικό μοντέλο

   2.3 Το τρίτο θεωρητικό μοντέλο

   2.4 Διδασκαλία αυτοτελών εννοιών

   2.5 Διδασκαλία μη αυτοτελών και αφηρημένων εννοιών

   2.6 Παράδειγμα τεχνικής ανάλυσης έργου

Εβδομάδα 3: Διαχείριση ακατάλληλων συμπεριφορών

   3.1 Ενέργειες εκπαιδευτικών και γονέων

   3.2 Επιβολή κανόνων και τιμωριών

   3.3 Διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς

Εβδομάδα 4: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

   4.1 Προβλήματα και λύσεις

   4.2 Ενέργειες εκπαιδευτικών και γονέων

Εβδομάδα 5: Πρακτικά ζητήματα διαχείρισης της αναπηρίας

   5.1 Διαχείριση της νέας κατάστασης (αναπηρία)

   5.2 Διαγνωστική διαδικασία

   5.3 Οργάνωση της σχολικής τάξης

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum. Με τη δωρεάν παρακολούθηση αξιολογούνται οι ερωτήσεις εμβάθυνσης (quiz)· δεν αξιολογούνται οι σύντομες εργασίες (mini-project) και η τελική εργασία. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μόνο σε όσους αιτούνται για απόκτηση Πιστοποιητικού.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 60% στις ερωτήσεις εμβάθυνσης (quiz)

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 60% στις σύντομες εργασίες (mini-project)

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 60% στην τελική εργασία

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Ενημερωθείτε για το ποσό αυτό από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

 1. Κωδικός Μαθήματος

  SpecEduc2
 2. Ώρες επιμόρφωσης

  90 (7.5 ECVET)
 3. Έναρξη Μαθήματος

  12 Νοε 2018
 4. Κόστος

  Δωρεάν
 5. Λήψη Πιστοποιητικού

  €70