Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η εγγραφή είναι κλειστή

Σχετικά με το μάθημα

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα στην Ειδική Αγωγή-Εκπαίδευση, που προσφέρει βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία και την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, πραγματεύεται:

•    τις αισθητηριακές αναπηρίες

•    τη νοητική αναπηρία

•    τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος

•    τα προβλήματα λόγου και ομιλίας

•    τα προβλήματα συμπεριφοράς

Επιπλέον, αναφέρεται σε θέματα Συμβουλευτικής σχετικά με τη διαχείριση της αναπηρίας.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτείται προαπαιτούμενη γνώση.

Διδάσκων

Course Staff Image #1

Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Σ.-Γ. Σούλης σπούδασε στην Ελλάδα και στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας – ως υπότροφος του ΙΚΥ -, όπου έλαβε διδακτορικό τίτλο στον τομέα της Ειδικής Παιδαγωγικής. Το 1998 εκλέχτηκε Λέκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, έρευνες και μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αναφέρονται: α) στην Παιδαγωγική και στη Διδακτική των ατόμων με αναπηρία, β) στην Παιδαγωγική της ένταξης, γ) στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, δ) στην εκπαίδευση γονέων με παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία και ε) στα χαρισματικά παιδιά.

Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή-βασικές έννοιες

Εβδομάδα 2: Σοβαρά προβλήματα ακοής-κώφωση

Εβδομάδα 3: Σοβαρά προβλήματα όρασης-τύφλωση

Εβδομάδα 4: Σωματική αναπηρία

Εβδομάδα 5: Νοητική αναπηρία

Εβδομάδα 6: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού

Εβδομάδα 7: Προβλήματα συμπεριφοράς

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές και γενικότερα στο ευρύ κοινό και όχι σε εξειδικευμένο ακροατήριο.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρει γνώσεις και πληροφορίες για την αναπηρία και την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

✔    Να κατανοήσουν την έννοια της αναπηρίας

✔    Να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές της αναπηρίας

✔  Να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται Άτομα με Αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum. Με τη δωρεάν παρακολούθηση αξιολογούνται οι ερωτήσεις εμβάθυνσης (quiz)· δεν αξιολογούνται οι σύντομες εργασίες (mini-project) και η τελική εργασία. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται μόνο σε όσους αιτούνται για απόκτηση Πιστοποιητικού.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 60% στις ερωτήσεις εμβάθυνσης (quiz)

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 60% στις σύντομες εργασίες (mini-project)

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 60% στην τελική εργασία

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Ενημερωθείτε για το ποσό αυτό από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

 1. Κωδικός Μαθήματος

  SpecEduc1
 2. Ώρες επιμόρφωσης

  70 (5.8 ECVET)
 3. Έναρξη Μαθήματος

  12 Νοε 2018
 4. Κόστος

  Δωρεάν
 5. Λήψη Πιστοποιητικού

  €65