Skip to main content

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία


Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ
Enrollment is Closed

Οι εγγραφές ξεκινούν σύντομα!


Σχετικά με το μάθημα

Τόσο η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης όσο και οι σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών για οικονομικούς ή γεωστρατηγικούς λόγους έχουν διαμορφώσει μία νέα κατάσταση μέσα στα εκπαιδευτικά συστήματα του αναπτυγμένου κόσμου ως προς τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της νέας πραγματικότητας είναι ο πολιτισμικός πλουραλισμός και η πολυγλωσσία, οι οποίοι ενίοτε δημιουργούν κρίσεις και προβλήματα μέσα στο σχολικό (και όχι μόνο) περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας και η διαχείρισή της μέσα στην εκπαίδευση, αλλά και η ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η οποία αναγορεύεται σε πολύτιμη κοινωνική και επαγγελματική δεξιότητα, μέσα σε ένα σύνθετο και πολιτισμικά πλουραλιστικό διεθνές περιβάλλον.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν απαραίτητα προαπαιτούμενα. Ωστόσο, βασικές γνώσεις στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και κυρίως της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, θα διευκόλυναν την παρακολούθηση του μαθήματος.

Διδάσκων

Course Staff Image #1

Νικολάου Γεώργιος

Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Γιώργος Νικολάου είναι Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κι έχει διδάξει σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Έχει συγγράψει τρεις μονογραφίες και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ελληνόφωνων και ξενόγλωσσων άρθρων, ενώ έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ενότητες μαθήματος

Εβδομάδα 1: Κατανοώντας την πολιτισμική ετερότητα - Η νέα εποχή

•    Το τέλος της Νεοτερικότητας

•    Η νέα εποχή - Παγκοσμιοποίηση

•    Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

•    Οι δημογραφικές μεταβολές

•    Η θέση της Ελλάδας

Εβδομάδα 2: Μοντέλα διαχείρισης της Ετερότητας

•    Η ετερότητα

•     Το μοντέλο της Αφομοίωσης

•    Ο Πολιτισμικός Σχετικισμός

•    Η Διαπολιτισμική Θεώρηση

•     Εκπαιδευτικές προεκτάσεις των μοντέλων

Εβδομάδα 3: Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία

•    Στερεότυπα - Προκαταλήψεις και Διακρίσεις

•    Στάδια της επικοινωνιακής πράξης

•    Διαπολιτισμική επικοινωνία

•    Διαπολιτισμικές "παρεξηγήσεις"

Εβδομάδα 4: Ετερότητα και Διγλωσσία

•    Η Διγλωσσία στην Ελλάδα

•    Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση

•     Η παράλληλη ανάπτυξη των δύο γλωσσών

Εβδομάδα 5: Σχολικός Εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα

•     Σχολική βία

•     Σχολικός εκφοβισμός

•     Εθνοπολιτισμική ετερότητα και σχολικός εκφοβισμός

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) πανεπιστημιακών Τμημάτων που οδηγούν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς και σε υπηρετούντες ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπως επίσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

✔    να κατανοούν την έννοια της ετερότητας, την πολυπλοκότητά της και πώς αυτή εμφανίζεται και επηρεάζει την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα

✔   να αντιλαμβάνονται ότι διαχρονικά χρησιμοποιήθηκαν πολλοί τρόποι για στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούσαν κάθε φορά

✔    να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η πολιτισμική ετερότητα με τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και ότι η επιτυχής διαχείρισή της αμβλύνει την κοινωνική αδικία και ευνοεί την κοινωνική κινητικότητα

✔    να αξιοποιούν με επιτυχία τα επικοινωνιακά εργαλεία, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

✔    κατανοήσουν την έννοια της διγλωσσίας, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της δίγλωσσης εκπαίδευσης και να ασκηθούν στον τρόπο αξιοποίησης του γλωσσικού πλουραλισμού στο σχολικό περιβάλλον

✔    να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα παιδαγωγικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στο σύγχρονο σχολείο, όπως η σχολική αποτυχία, ο ρατσισμός ή ο σχολικός εκφοβισμός

Δωρεάν παρακολούθηση

Είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθηση του μαθήματος. Με αυτή την επιλογή προσφέρεται πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες) και το forum.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

1. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του μαθήματος

Συγκεκριμένα:

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 50% στα quiz ενοτήτων

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 50% στα quiz εβδομάδας

✔    Βαθμολογία κατά μέσο όρο >= 50% στην τελική εργασία

2. Καταβολή σχετικού αντιτίμου

Ενημερωθείτε για το κόστος πιστοποίησης από τον πίνακα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Επικοινωνία

•    e-mail: info@coursity.gr


 1. Course Number

  IntercultEduc
 2. Classes Start

  Οκτώβριος 2022
 3. Estimated Effort

  60 (2.4 ECVET)
 4. Cost of attendance

  Free
 5. Verified Certificate

  €60