ΕΤΗΣΙΟ Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιατρική Γενετική 2018-19
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η εγγραφή είναι κλειστή

Σχετικά με το μάθημα

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες πρακτικές δεξιότητες που συνδέονται με την εφαρμοσμένη ιατρική πράξη και με τις ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις της Ιατρικής Γενετικής, διευρύνοντας τις γνώσεις σας αναφορικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην έρευνα και την κλινική πρακτική.

Στη διάρκεια της εκπαίδευσής σας θα έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο τόσο στην ατομική σας κατάρτιση, όσο και στην τρέχουσα ή μελλοντική επαγγελματική σας δραστηριότητα.


Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος επιλέγοντας εδώ.
Οδηγός σπουδών

Τεχνικά Προαπαιτούμενα

•    Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

•    Πρόσβαση στο διαδίκτυο

•    Κατοχή προσωπικού e-mail

•    Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (λεπτομερής καθοδήγηση και διαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται σε λιγότερο εξοικειωμένους χρήστες)


Σε ποιους απευθύνεται

•    Σε επαγγελματίες υγείας, απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (πτυχιούχους AEI Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ανωτάτης Νοσηλευτικής και ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων)

•    Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες των παραπάνω σχολών με ειδικό ενδιαφέρον προς το συγκεκριμένο αντικείμενο

•    Σε απόφοιτους σχολών Χημείας και Φυσικής με μεταπτυχιακό τίτλο σε βιοϊατρικά αντικείμενα

Επιστημονικά υπεύθυνοι

Course Staff Image #1

Ιωάννης Γεωργίου

Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Course Staff Image #1

Εμμανουήλ Καναβάκης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής ΕΚΠΑ

Ενότητες μαθήματος

Διδακτική Ενότητα 1. Εισαγωγή στη Κυτταρογενετική

Διδακτική Ενότητα 2. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Διδακτική Ενότητα 3. Μενδελιανή Ιατρική Γενετική

Διδακτική Ενότητα 4. Μη-Μενδελιανή Ιατρική Γενετική

Διδακτική Ενότητα 5. Μοριακή Διάγνωση

Διδακτική Ενότητα 6. Γενετική Συμβουλευτική

Διδακτική Ενότητα 7. Γονιδιωματική Ιατρική

Διδακτική Ενότητα 8. Προγεννητική Διάγνωση Μονογονιδιακών Νοσημάτων (Επεμβατική και Μη-Επεμβατική): Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και Έλεγχος (PGD, PGS).

Διδακτική Ενότητα 9. Προγεννητική Διάγνωση και Θεραπεία

Διδακτική Ενότητα 10. Συγγενείς Ανωμαλίες

Διδακτική Ενότητα 11. Σύνδρομα

Διδακτική Ενότητα 12. Γενετική του Καρκίνου

Διδακτική Ενότητα 13. Φαρμακογονιδιωματική

Διδακτική Ενότητα 14. Γονιδιακή Θεραπεία

Διδακτική Ενότητα 15. Βιοηθική και Κοινωνικές Διαστάσεις της Γενετικής

Διδακτική Ενότητα 16. Γενικά θέματα Ιατρικής Γενετικής

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε διδακτική ενότητα θα βρείτε εδώ

Τι θα μου προσφέρει το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα προσεγγίζει με σφαιρικό τρόπο την Ιατρική Γενετική, ένα γνωστικό αντικείμενο με εξαιρετικό θεωρητικό ενδιαφέρον και πολυάριθμες θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές εφαρμογές.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες επιμορφωτικού περιεχομένου που αφορούν στην κατανόηση, εξειδίκευση, παραπομπή και πραγματοποίηση εξετάσεων ιατρικής γενετικής και στην εκπαίδευση σε νέες τεχνικές για τη μοριακή διάγνωση των γενετικών ασθενειών.

Με το συνδυασμό θεωρητικής μελέτης και εργαστηριακής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιμόρφωσης σε ένα αντικείμενο αιχμής.


Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Πιστοποιητικό και η αναλυτική βαθμολογία που το συνοδεύουν εκδίδεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.


Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

•    Βαθμολογία >= 50% επί του συνόλου των ασκήσεων σε κάθε ένα από τα τεστ αξιολόγησης που διατίθενται μετά την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής υποενότητας/κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης σε έως τέσσερις (4) διδακτικές ενότητες που δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς εντός των αρχικών προθεσμιών που είχαν τεθεί.

•    Συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της πρακτικής άσκησης


Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

Η διδασκαλία του θεωρητικού σκέλους του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση του διαδικτύου, ενώ η πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση απαιτεί η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου σε συγκεκριμένο χώρο και για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.


Χρονική Διάρκεια Προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 33 διδακτικές εβδομάδες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μία (1) εβδομάδα πρακτικής εργαστηριακής άσκησης, με εκτιμώμενο συνολικό χρόνο μελέτης τις 280 ώρες


Πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση

Μετά το πέρας των πρώτων 17 εβδομάδων του προγράμματος θα ξεκινήσει η πρακτική εργαστηριακή άσκηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια γενετικής υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Έχει διάρκεια μίας (1) εβδομάδας και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την πόλη πραγματοποίησής της μεταξύ Αθήνας (Genesis-Genoma Lab, Κέντρο Γενετικής Διάγνωσης) και Ιωαννίνων (Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).


Περισσότερες πληροφορίες για τους χώρους εργαστηριακής εκπαίδευσης θα βρείτε εδώ

Δίδακτρα και Αποπληρωμή δόσεων

Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 1.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό σε τρεις ισόποσες δόσεις και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες που ακολουθούν εξασφαλίζουν, με την επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού, μείωση του κόστους κατά 10% (συνολικό τελικό κόστος 900 ευρώ, καταβλητέο σε τρεις δόσεις). Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας.


Παροχή έκπτωσης

Εκπτωτικές κατηγορίες:

• ΑμεΑ
• Άνεργοι
• Πολύτεκνοι
• Οικονομικά ασθενείς
• Μεταπτυχιακοί φοιτητές
• Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων

Σημειώνεται ότι η έκπτωση ισχύει για μία από τις παραπάνω κατηγορίες και όχι αθροιστικά.


Σημείωση

Η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής από την Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α εκπαιδευόμενο/η ατομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, χρονοδιάγραμμα πρακτικής άσκησης, περιεχόμενο διδακτικών ενοτήτων κ.λ.π.) μπορείτε να δείτε εδώ.

 1. Κωδικός Μαθήματος

  MedGen
 2. Ώρες επιμόρφωσης

  280 (23,3 ECVET)
 3. Έναρξη Μαθήματος

  05 Νοε, 2018
 4. Λήξη Μαθήματος

  15 Ιουλ, 2019
 5. Κόστος

  €1000